Navigatsiya
Kutubxonaning ish tartibi:
8:00 dan 18:00 gacha
Manzil:
O‘zbekiston, Farg‘ona sh., Ma’rifat ko‘chasi 31 A

Август 2017

томарис

 
84(5У)7
 Б43
 Баходирова, Саригул. Тўмарис: қисса
/ С. Баходирова. - Тошкент: O'zbekiston  , 2016. - 120 б..

       Адибнинг ушбу "Тўмарис" номли китобида ўзбек халқининг тарихий аёл қаҳрамони  Массагетлар шоҳи Тўмарис ҳакида ҳикоя қилинади. 

Юрак

 

84(5У)7
 Ж96
  Жўраев, Ашурали. Юрак бўронлари:
  Роман-эссе/ А. Жўраев. - Тошкент: O'zbekiston, 2016. - 208 б.

   Ушбу китоб халқимизнинг буюк санъаткорларидан бири, миллий эстрадамиз тамал тошини қўйган бетакрор ва ёрқин хонанда Ботир Зокиров ҳақида. Китобни ўқиркансиз, бу санъаткор истеъдодли, ютуқлари, орзу-ўйлари, армонлари, изтироби, энг муҳими, матонати бирлашиб, бир бутун ШАХС қиёфасини аниқ тасаввур қилишингизга ишончимиз комил.

За

 
83.3(5У)
 Ж13
  Жабборов, Нурбой. Замон. Мезон. Шеърият/
Н. Жабборов; Ред. С. Мели. - Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги  нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. - 304 б..

     Мустақиллик йилларида миллий шеъриятимиз тараққийси қандай тенденциялар асосида кечаётир? Шеъриятимиз ривожининг ўзига ҳос тамойиллари нималардан иборат? Назмий асарларни бугун қай мезонларга таяниб баҳолаяпмиз? Адабиётшунос олим, профессор Нурбой Жабборовнинг ушбу китобида шу ва шу каби саволларга берилган оҳорли жавоблари, ўзига ҳос илмий хулосалари акс этган.

йога

 
75.6
 Й45
    Йога. Тана ва рухни даволашнинг осон усуллари
/ Сост. Р. Мамадалиев. - Тошкент: Muharrir, 2012. - 124 б.: рис.

    Йога машғулотлари руҳ ва тана уйғунлигини таъминлашга йўналтирилган. Юз йиллар давомида шаклланган тажрибалар асосида ўз такомилига етишган. Ушбу тизим инсоннинг очилмаган имкониятларини очишга хизмат қилади.

зумлат

 
84(5У)7
 К59
 Қоржовов, Азамат. Зулмат маликаси: қисса
/ А. Қоржовов. - Тошкент: Ijod-Press, 2016. - 216 б.

    Ушбу китобга жамланган асарларда бизга таниш инсоний дард бор. Ҳар биримиз бу турмуш мураккабликларини танимизда, руҳимизда ҳис қилганмиз, курашганмиз. Шунинг учун бу оғриқлар бизга яқин, хатто "қадрдон" ҳаёт деб аталмиш бир лаҳзалик бу дунёда муносиб яшаб ўтиш зарурлигини яна бир бор эслатиб ўтади.

замон

 
84(2Рос)
 Л44
 Лермонтов, Михаил Юрьевич. 
   Замонамиз қахрамони: Насрий асарлар
/ М. Ю. Лермонтов; Сост. А. Шер. - Тошкент: O'zbekiston, 2016. - 296 б.. - (Жахон адабиёти кутубхонаси).

   Ушбу китобда М. Ю. Лермонтовнинг рус насрини юксак поғонага олиб чиққан ижод намуналари жой олган.

Хошимов

 
84(5У)7
 Х71
 Хошимов, Набижон. Ёввойи куёв: Воқеий-саргузашт роман
/ Н. Хошимов; Рец. О. Рахимов . - Тошкент: Ijod-Press, 2016. - 328 б.: рис..

      Ушбу китоб собиқ Шўро даври қатағон сиёсатининг қурбони сифатида умрини табиат қуйнида, қувғинликда ўтказишга мажбур бўлган, сўнгра эса ана шу табиатнинг бир бўлагига айланиб қолган зукко ва моҳир овчи тўғрисида.

хал

 
84(5У)6
 Х87
   Худойбердиева, Ҳалима. Йиллар нафаси: Янги шеърлар
/ Ҳ. Худойбердиева. - Тошкент: Sharq NMAK , 2016. - 128 б.: ил, портр.

      Ушбу тўпламга таниқли шоира Ҳ. Худойбердиеванинг янги, сара шеърларидан намуналар келтирилган.

толк

 
84(5У)7
 Ш26
   Шариф, Муҳаммад. Толкўприк: Ҳикоялар, қисса
/ М. Шариф. - Тошкент: Sharq, 2016. - 328 б.: фото.

   Ушбу тўпламда итеъдодли ёзувчи Муҳаммад Шарифнинг турли даврларда ёзган ва республика вақтли матбуотида чоп этилган ҳикоялари ва янги қиссаси жамланган. Ёзувчининг асарлари ўзининг мавзу, мазмун ва ҳарактерлар бетакрорлиги билан ажралиб туради. Улар содда, пок ва ҳалол инсонларни улуғлаш, юртга ва она табиатга муҳаббат руҳи билан йўғрилган.